మెటల్ కోర్ పిసిబి

2 layer Copper base PCB

2 లేయర్ కాపర్ బేస్ పిసిబి

Copper base PCB

రాగి బేస్ పిసిబి

LED Aluminum PCB

LED అల్యూమినియం పిసిబి

LED-back-board

LED- బ్యాక్-బోర్డు

single layer Aluminum PCB (2)

సింగిల్ లేయర్ అల్యూమినియం పిసిబి

single layer Aluminum PCB

సింగిల్ లేయర్ అల్యూమినియం పిసిబి

single layer LED PCB

సింగిల్ లేయర్ LED పిసిబి